top of page

Umělecký životopis

Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ, rodačka z Litomyšle, je česká cembalistka a varhanice žijící a působící v zahraničí (Španělsko, Francie). Obor varhany vystudovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídách Prof. J. Hory a doc. J. Tůmy. Během studií podnikla stáž na vysoké škole Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u Prof. J. Ernsta a zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji přivedl do Paříže a Toulouse, kde studovala vysoké školy (CNSMD Paříž a CESMD Toulouse) ve třídách světově proslulých varhaníků: O. Latry – titulární varhaník Notre-Dame de Paris, M. Bouvard – titulární varhaník St. Sernin v Toulouse, J. W. Jansen, L. Avot, Y. Bouvard). Ve Francii se také začala zajímat o obor cembalo, kterému se posléze začala věnovat hlouběji. Aby si rozšířila své hudební znalosti, nastoupila do třídy Prof. G. Lukšaitė-Mrázkové na AMU v Praze, kde magisterská studia cembala uzavírá v roce 2014. Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ se již dlouhá léta věnuje koncertní činnosti. Pravidelně je zvána na prestižní festivaly v České republice i v zahraničí (např. Mezinárodní Festival Smetanova Litomyšl, Festival Komorní Hudby Český Krumlov, Arte Sacro v Madridu, VIII Festival de Músicas Contemplativas v Santiagu de Compostela či Festival Internacional de Órgano de Morelia v Mexiku. Vystoupila na nejrůznějších místech Evropy a Latinské Ameriky (Notre-Dame de Paris, Chapelle royale à Versailles, Saint-Sernin de Toulouse aj.)

 

Ve spolupráci s francouzským varhaníkem Philippem Lécossais vytvořila cyklus tří hudebních pořadů pro varhany a průvodní slovo, s nimiž koncertovala po celé Francii: «Promenade dans la Musique Populaire de la Renaissance», «Promenade de la Monarchie au Directoire» a «Le Labyrinthe du Monde et le Paradis du Cœur».

 

V zahraničí se již dlouhodobě snaží o propagaci české hudby. Ve Francii a Španělsku premiérovala dílo P. Ebena Labyrint Světa a Ráj Srdce se čtenými texty ze stejnojmenné knihy J. A. Komenského. Mnoho svých koncertů věnuje výhradně české hudbě, kdy svému publiku představuje intepretované autory průvodním slovem.

 

Kromě sólové dráhy se také věnuje komorní hře (flétna, hoboj, trubka, bicí, klavír, zpěv...). Pravidelně vystupuje ve varhanním duu pro 4 ruce a 4 nohy se svým manželem, španělským varhaníkem, Carlosem Arturo Guerra Parra. Další její pravidelnou aktivitou je spolupráce v pražském cembalovém duu s Petrou Žďárskou, se kterou momentálně pracuje na dvou originálních projektech: Fandango pro dvě cembala, kastaněty a tanec ve spolupráci se španělskou umělkyní Ludovicou Mosca a Hudební Putování s Charlesem Burneyem po Evropě pro cembalo na čtyři ruce a průvodní slovo v jazyce příslušné země.

bottom of page